De triomftocht van de (data)storyteller

De triomftocht van de (data)storyteller

Wie ervaring heeft met het verwerken en communiceren van data-analyses heeft het misschien al aan den lijve mogen ondervinden: het is niet eenvoudig om de aandacht te trekken en die vast te houden. Je toehoorders zitten echt niet te wachten op alweer een resem grafieken, tabellen en bulletpoints. Het is bijgevolg een hele opgave je boodschap op een verhelderende, onderhoudende, motiverende en vooral engagerende manier over te brengen.

De hoofdeconomist van Google, Hal Ronald Varian, voorspelde zeven jaar geleden al dat het vermogen om data te begrijpen, te verwerken, het belang ervan te onderkennen, en dat te visualiseren en te communiceren, de volgende decennia een hooggewaardeerde vaardigheid zou worden. Anno 2017 kunnen we zijn woorden enkel maar bekrachtigen.

Ook LinkedIn bevestigt dat voor headhunters data-analyse de voorbije twee jaar een van de meest gegeerde competenties was, en dat het de enige eigenschap is die in alle onderzochte landen stelselmatig in de top 4 stond. Opmerkelijk is dat het accent bij de aanwervingen tot nog toe lag op de gegevensvergaring en –analyse, maar dat het efficiënt communiceren van de inzichten en de kunde die om te zetten in doelgerichte acties eerder over het hoofd werden gezien. Meer nog, zelfs voor hoogopgeleide economisten, mathematici en statistici blijft het transparant overbrengen van de analyseresultaten een opgave.

Als de conclusies niet overtuigend zijn, kunnen ze niet rekenen op begrip, zal niemand geneigd zijn er naar te handelen en zal er bijgevolg niets veranderen. De behoefte aan capabele datastorytellers zal dus in de toekomst alleen maar toenemen.

Een gestructureerde aanpak helpt. De combinatie en wisselwerking tussen drie essentiële elementen  – (cijfer)gegevens, beelden en een verhaallijn – maken het verschil.

  • Niet veel feiten of data, maar selecteer een paar relevante gegevens en conclusies in functie van je publiek. Opsommingen worden niet onthouden. Gebruik een verhaalstructuur. De eenvoudigste is begin-midden –eind. Breng spanning door te werken met tegenstellingen of oorzaak en gevolg. Zo kan iedereen je verhaal makkelijker onthouden en navertellen. En dat is toch je bedoeling, niet?
  • Kies een gepaste visualisatie voor je data. Interessante patronen en afwijkingen blijven zonder een gevisualiseerde samenhang vaak verdoken in kolommen en tabellen. Je kan ook pas iets goed in beeld brengen als je het goed begrijpt.
  • Door de VISUALS tot slot samen te voegen met STORYTELLING, door de samenhang in beeld te brengen verleng je de (ont)houdbaarheidsdatum van je verhaal en bevorder je dialoog over de inhoud.

Als je de best denkbare boodschap en gepast beeldmateriaal en koppelt aan de correcte gegevens, dan creëer je een dataverhaal dat mensen in beweging brengt.

Storytelling kan je leren!

Je leert  hoe je bevindingen samenbrengt tot een meeslepend verhaal. Zo overtuig je je publiek op de meest doeltreffende manier. Samen gaan we op zoek naar de best geplaatste visuele tools om je verhaal kracht bij te zetten en de interactie te bevorderen.

We leren je je kerngedachte herkennen, te voelen waar je publiek wakker van ligt en hoe je hen inspireert en raakt. Je krijgt inzicht in verhaalstructuren en in de formule en de ingrediënten van een goed verhaal. Je leert vertellen waar je voor staat, wat je te bieden hebt en wat jouw boodschap uniek maakt. We geven je een duidelijk overzicht van je visualisatiemogelijkheden, van de beelden die jouw verhaal versterken, en van de meest geschikte kanalen om het te verspreiden.