Tekeningen die wérken…

Tekeningen die wérken…

Visueel notuleren beTEKENt zoveel als tijdens een meeting ter plaatse illustreren, een beeldverslag maken van wat er wordt besproken. Dat lijkt eenvoudig, maar het is veel meer dan dat. Het is immers een uitsTEKENde manier om te tonen hoe briljante ideeën, belangrijke conversaties en waardevolle informatie tot stand zijn gekomen. Hoe concepten die voordien verloren liepen in hopen tekst of uren uitgesponnen werden in langdradige gesprekken coherenter worden, concreter, boeiender en gemakkelijker te onthouden.

Daarvoor heb je een graphic facilitator nodig. Deze zakelijke tekenaars zijn niet alleen illustratieve professionals, ze zijn ook deskundigen in visueel en communicatief denken. Door hun ervaring in en met de bedrijfswereld kwalificeren ze zich ook als problem solvers, zijn ze flexibel ingesteld en opgewassen tegen krappe deadlines en altijd weer nieuwe uitdagingen. Ze slagen er in om prioriteiten te onderkennen en opinies en mensen te harmoniseren in functie van één visie, één doel.

De belangrijkste jobvereisten van de graphic facilitator zijn om snel, ad hoc, duidelijk en in verschillende stijlen op maat van de klant (multinationals, KMO’s, NGO’s, …) creatief, onderhoudend en doeltreffend tekeningen op papier te zetten met het oog op de best mogelijke communicatiebevordering en informatieoverdracht.

De aard en de inhoud van de job vragen dan ook om een zekere taalvaardigheid, een uitgesproken zin voor samenwerking op verschillende niveaus, een creatieve aanleg, enthousiasme en de wil om er stevig tegenaan te gaan. Graphic facilitators zijn multitaskers en houden onder alle omstandigheden het hoofd koel. Ze doen aan ‘slim luisteren’ en interpreteren wat ze horen met stift, papier, humor en originaliteit. Maar boven alles zijn ze gepassioneerd door visuele communicatie en daardoor bedreven en gedreven storytellers.

Zeg dus niet zomaar ‘tekenaar’ tegen een graphic facilitator of graphic recorder. Immers, zij laten hun tekeningen voor u wérken.